KASPROL

Z nami prosto do celu

 

ZAKRES  ŚWIADCZONYCH  USŁUG:

 

 

 • Mapy numeryczne,
   

 • Mapy do celów projektowych,
   

 • Tyczenia budynków, obiektów inżynierskich oraz sieci uzbrojenia terenu,
   

 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków oraz sieci uzbrojenia terenu,
   

 • Geodezyjna obsługa inwestycji,
   

 • Podziały nieruchomości,
   

 • Wznowienie i wyznaczanie granic

© 2017 by Firma Budowlana. Created with WebWave CMS