ZAKRES  ŚWIADCZONYCH  USŁUG:

  • Mapy do celów projektowych,
  • Tyczenia budynków, obiektów inżynierskich oraz sieci uzbrojenia terenu,
  • Inwentaryzacja powykonawcza budynków oraz sieci uzbrojenia terenu,
  • Geodezyjna obsługa inwestycji,
  • Podziały nieruchomości,
  • Wznowienie i wyznaczanie granic